RightLogo

گفتمان علم و فناوری

مجله الكترونیكی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
شاپا 5491 - 2322
Guftimān-i ̒ilm va fanāvarī (Science and Technology Discourse) ISSN 2322-5491
Iranian Scientific Association of Information Management (ISAIM)
RightLogo
آرشیو
Skip Navigation Links.
گفتمان علم و فناوری، گزارش‌ پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌هاي استادان، دانشجويان، و پديدآوران جوان؛ پيشرفت‌هاي علمی كشور؛ نوشته‌هاي مروري و ترويجي؛ نقد و معرفي كتاب؛ نقد و معرفي طرح‌هاي پژوهشي؛ و نقد و معرفي فراورده‌هایی را كه پيوندي با میان‌رشته مدیریت اطلاعات اطلاعات داشته باشند، به زبان فارسی منتشر مي‌سازد.

  سال 1396| دوره سوم| شماره 1

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با فعالیت بدنی و سلامت عمومی دانشجویان
مسعود یمینی فیروز/ مینا یمینی فیروز/ حسین ادبی فیروزجاه/ معصومه سیف‌اله زاده
واژه‌های کلیدی:   اینترنت؛ اعتیاد به اینترنت؛ فعالیت بدنی؛ سلامت عمومی
English Bibliographic Information and Abstract
متن کامل (پی.دی.اف.)    /     چکیده فارسی   
انقلاب الكترونيك، انفجار اطلاعاتي و انقلاب رايانه¬اي تفاوتهاي كمي و كيفي بسياري در جهان نسبت به دو دهه¬ي پيش با خود به همراه آورده است. کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت‌های آن سبب شده است که در سال‌های اخیر، پدیده ای با عنوان " اعتیاد به اینترنت " ظهور یابد. افراد در این حالت ساعت‌ها وقت خود را صرف ارتباط درون شبکه‌ای می‌کنند و علاقه‌ای به ترک کامپیوترهایشان نشان نمی‌دهند و در نتیجه با آسیب‌های روحی و جسمانی زیادی روبه رو می‌شوند. با توجه به نتایج این مطالعه جاي آن دارد که به پدیده نوظهور اعتیاد به اینترنت که بیش از همه گریبانگیر نسل جوان جامعه می‌باشد توجه جدّي و کافی شود. یافته‌هاي این پژوهش همچنین اهمیت اقدامات پیشگیري را در قالب برنامه‌هاي آموزشی و مشاوره‌اي به دانشجویان در خصوص استفاده درست و مفید از اینترنت نشان می‌دهد. ما در این مقاله تلاش می‌کنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی به ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با فعالیت بدنی و سلامت عمومی دانشجویان بپردازیم.    

رفتار اطلاع یابی در محیط کتابخانه دیجیتال: اصول و مفاهیم
حسین ادبی فیروزجاه/مینا یمینی فیروز
واژه‌های کلیدی:   اطلاع یابی؛ رفتار اطلاع یابی؛ کتابخانه دیجیتال؛ کتابداران؛ کاربران اطلاعات
English Bibliographic Information and Abstract
متن کامل (پی.دی.اف.)    /     چکیده فارسی   
زمینه و هدف: محیط کتابخانه که در حال حاضر خدمات ارائه می کند، بطور جدی تغییر کرده است. حجم اطلاعات بطور بی شمار رشد داشته، انواع اطلاعات، منابع و قالب های ارائه شان، سرعت جریان اطلاعات، تعداد ابعاد و دیدگاه های اطلاعات گسترده شده و کاربران اطلاعات همچنین تغییر کرده و اکنون رفتار اطلاع یابی منحصربفرد به نمایش می گذارند. روش: مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه¬ای به بررسی مفاهیم و مبانی نظری رفتار اطلاع یابی در محیط کتابخانه دیجیتال پرداخته است. یافته ها: در این پژوهش ابتدا مفهوم اطلاع¬یابی و رفتار اطلاع یابی توضیح داده شده سپس ظهور محیط های کتابخانه دیجیتال و مشخصه های کاربران آن و در ادامه رفتار اطلاع یابی در محیط کتابخانه دیجیتال با مدل و تاثیر آن ارائه شده است. نتیجه گیری: محیط در کتابخانه های دیجیتال منحصربفرد عمل می کند. نسل دیجیتالی کاربران کتابخانه که معمولا در این محیط های کتابخانه دیجیتال کار می کنند به همان اندازه رفتار اطلاع یابی منحصربفرد را بسط داده اند. کتابداران باید رفتار اطلاع یابی در محیط کتابخانه دیجیتال را درک کنند و انتظارات حاصل برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی کاربران مناسب باشد.    

نوشته‌های خود را در میان‌رشته مدیریت اطلاعات برای داوری و انتشار، بر پایه راهنمای پدیدآوران و در قالب نگارش به رایانامه
gofteman@irandoc.ac.ir بفرستید.