RightLogo

گفتمان علم و فناوری

مجله الكترونیكی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
شاپا 5491 - 2322
Guftimān-i ̒ilm va fanāvarī (Science and Technology Discourse) ISSN 2322-5491
Iranian Scientific Association of Information Management (ISAIM)
RightLogo
آرشیو
Skip Navigation Links.
گفتمان علم و فناوری، گزارش‌ پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌هاي استادان، دانشجويان، و پديدآوران جوان؛ پيشرفت‌هاي علمی كشور؛ نوشته‌هاي مروري و ترويجي؛ نقد و معرفي كتاب؛ نقد و معرفي طرح‌هاي پژوهشي؛ و نقد و معرفي فراورده‌هایی را كه پيوندي با میان‌رشته مدیریت اطلاعات اطلاعات داشته باشند، به زبان فارسی منتشر مي‌سازد.

  سال 1392| دوره اول| شماره 10

کاربرد وب 2 و ابزارهای مصورسازی اطلاعات برای دانش‌آموزان
فروغ رحيمي
واژه‌های کلیدی:   مصورسازی؛ وب 2؛ دانش‌آموزان؛ ابزارهای مصورسازی اطلاعات
English Bibliographic Information and Abstract
متن کامل (پی.دی.اف.)    /     چکیده فارسی   
هدف اصلی مقاله حاضر، معرفی فنون و چگونگی استفاده از وب 2 و ابزارهای مصورسازی اطلاعات در پشتیبانی از فرایندهای آموزشی دانش‌آموزان و ایجاد علاقه‌مندی در آنان در راستای نشان‌دادن کاربردپذیری فناوری‌های وب 2 در عرصه آموزش است. در این پژوهش ابزارها و روش‌های مختلف مصورسازی از طریق وب 2 برای دانش‌آموزان همراه با مثال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. مصورسازی تصاویر به درک ساده‌تر اطلاعات موجود در کتاب‌ها، رسانه‌‌ها، آثار هنری و دیگر منابع کمک کرده، فرصت‌های جدیدی برای تولید آثار هنری مصورسازی‌شده فراهم آورده و به پرورش تفکر و قدرت تحلیل دانش‌آموزان کمک شایان می‌کند.    

مروری بر مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی خطی و غیر‌خطی کاربران: رویکردی مفهومی
مرسده لطيفي
واژه‌های کلیدی:   رفتار اطلاع‌یابی؛ مدل اطلاع‌یابی خطی؛ مدل اطلاع‌یابی غیر‌خطی؛ فضای مجازی؛ کاربران
English Bibliographic Information and Abstract
متن کامل (پی.دی.اف.)    /     چکیده فارسی   
امروزه این حقیقت که رفتار اطلاع‌یابی، فرایندي پویا و غیرخطی است که به‌وسیله بافت‌، شرایط و زمینه‌های موجود شکل می‌گیرد به‌خوبی درک شده است. فن‌آوری‌های نوین زمینه‌ساز پیدایش فضایی‌شده تا کاربران الگوی جدیدی از رفتار اطلاع‌یابی غیرخطی را تجربه کنند. مقاله حاضر با هدف بررسی مدل‌های خطی و کاستی‌های پذیرفتنی این مدل‌ها به بررسی مدل‌های غیر‌خطی که مناسب با فضای جدید (‌محیط الکترونیکی) طراحی شده است می‌پردازد. روش‌ها‌: مطالعه مروری حاضر با بررسی مبانی نظری، ابتدا نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی، عوامل مؤثر بر آن را به‌صورت خلاصه تشریح کرده و سپس به توصیف انواع مدل‌های خطی و غیرخطی رفتار اطلاع‌یابی می‌پردازد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان از سیر الگوها از خطی به غیرخطی دارد. الگوهای خطی از تیلور، کولثاو گرفته تا الیس و ...، هر چند از نگاه کاربر به فرایند اطلاع‌یابی می‌نگریستند‌، اما نوعی رفتار اطلاع‌یابی را در قالب مجموعه‌ای از مراحل توصیف کرده که خطی و ایستا می‌باشد و قادر به توضیح و بازنمایی جامع همه جنبه‌های این رفتار‌ها نیستند. در حالی که در مدل‌های غیر‌خطی با در نظر گرفتن بافت درونی (‌‌ذهنی) و بافت بیرونی(‌محیط) نقطه آغاز و پایان ثابت نیست و در میانه مجموعه‌ای دورانی از فرایند‌ها در سیلان است. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها مدل‌های غیر‌خطی با در نظر گرفتن عنصر بافت بهتر می‌توانند رفتار اطلاع‌یابی را در محیط‌های به مراتب پویاتر اطلاعاتی امروز، نظیر محیط‌های اطلاعاتی فرا‌پیوندی، وب 2، شبکه‌های اجتماعی و ... توضیح دهند.    

قابلیت‌های شبکه اجتماعی کتابخوانی بیبلیوناسیم مخصوص کودکان در جهت توسعه خواندن مجازی کودکان و آینده آن
مریم امید خدا
واژه‌های کلیدی:   شبکه اجتماعي کودکان؛ شبکه اجتماعي کتابخوانی؛ بیبلیوناسیم؛ آينده شبکه اجتماعی کتابخوانی
English Bibliographic Information and Abstract
متن کامل (پی.دی.اف.)    /     چکیده فارسی   
یکی از کارکردهای شبکه اجتماعی کتابخوانی، کمک به ترویج و توسعه کتابخوانی می‌باشد. از آنجا که امر ترویج خواندن از کودکی سبب ایجاد عادت مطالعه در بزرگسالی خواهد شد، بنابراین توجه به شناخت شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور ویژه این سنین حائز اهمیت است. در این راستا مطالعه حاضر به معرفی شبکه‌ اجتماعی کتابخوانی بیبلیوناسیم مناسب برای کودکان، و بررسی قابلیت‌های آن، همچنین اشاره‌ای به آینده آن صورت گرفته است. روش: در اين مقاله با بررسي و مرور متون علمي بر اساس روش اسنادي (کتابخانه‌اي)، شبکه اجتماعی کتابخوانی بیبلیوناسیم، که به‌طور خاص فعالیت‌هایش مربوط به کودکان می‌باشد، با رویکرد کتابخوانی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، سایت این شبکه و قابلیت‌های آن‌، شناسایی گردید. یافته‌ها: از مهم‌ترین قابلیت‌های این شبکه اجتماعی می‌توان به معرفی کتاب‌های مناسب سن کودکان، امکان به اشتراک‌گذاری کتاب‌های مورد علاقه در گروه‌های هم‌‌سن و سال کتابخوانی، قابلیت شناسایی و برقراری تعامل با نویسندگان کودک، حمایت از والدین و معلمان در جهت ترویج خواندن اشاره نمود. نتیجه‌گیری: با توجه به قابلیت‌های این شبکه می‌توان گفت، معرفی این سایت‌ها به والدین و معلمان، می‌تواند باعث ارتقاء سطح کتابخوانی در کودکان گردد به‌گونه‌ای که منجر به ایجاد مطالعه پایدار شود. همچنین با ایجاد شبکه‌های داخلی و بومی می‌توان به توسعه دنیای خواندن مجازی کودکان و ترويج آن کمک شایانی نمود، که این امر منجر به افزایش خواندن مشارکتی در آینده خواهد شد.    

نوشته‌های خود را در میان‌رشته مدیریت اطلاعات برای داوری و انتشار، بر پایه راهنمای پدیدآوران و در قالب نگارش به رایانامه
gofteman@irandoc.ac.ir بفرستید.